Med en CardiAid serviceavtale betaler du en fast, lav månedlig kostnad som dekker alle de tjenestene som hjertestarteren måtte få bruk for i sin levetid. Både de periodiske og de som kreves når hjertestarteren har vært i bruk.
Serviceavtalen byr også på mange andre fordeler som du kan lese mer om her.

 

Periodisk service

Hvert 2. år får du besøk av en sertifisert servicetekniker, som utfører service på hjertestarteren.  Servicen inkluderer:

  • Skifte av hovedbatteri
  • Skifte av hovedbatteri
  • Skifte av reserve-batteri
  • Skifte av elektroder
  • Sjekk av hjertestarteren gjennom en særlig DEFI-tester, som blant annet måler støtstyrken, ved å simulere en tilstand av hjertestans. 
  • Oppdatering av programvare, om nødvendig. Programvaren oppdateres i henhold til gjeldende ERC-retningslinjer. 
  • Kontroll av fysiske skader og andre uregelmessigheter.  

Etter service får hjertestarteren påsatt et servicemerkat, som opplyser om dato for nylig foretatt service samt utløpsdato. Informasjonen blir også sendt til deg på e-post, slik at du kan gjemme den eller skrive den ut til bruk i forbindelse med kartlegging av virksomhetens arbeidsmiljø.

 

Service etter bruk

Når hjertestarteren har vært i bruk, får du besøk av en servicetekniker innen for 48 timer. Din tekniker leser dataene fra hjertestarteren, skifter batterier samt elektroder, og gjør hjertestarteren klar til bruk igjen.

Tas hjertestarteren med til sykehuset, har sykehuset en spesiell programvare som gjør det mulig for den tilknyttede legen å bruke dataene som støtte i sin behandling av pasienten. Såfremt sykehuset beholder hjertestarteren i lengre tid, har vi en hjertestarter du kan låne i mellomtiden.

 

Psykologisk krisehjelp

For noen mennesker kan det å yte førstehjelp være en traumatisk opplevelse. Derfor har alle involverte mulighet for psykologisk støtte i etterkant.

 

Utvidet produktgaranti

Hvis du tegner en serviceavtale innen for 3 måneder etter kjøpet av din hjertestarter, forlenges produktgarantien fra 2 til 6 år.

 

Påminnelse om egenkontroll

Hver tredje måned får du en e-post som minner deg på å utføre egenkontroll av hjertestarteren. Egenkontrollen tar ca 2 minutter å gjennomføre.

 

Service eller lån av hjertestarter innen 48 timer

Du kan alltid kontakte oss for å rapportere feil eller bruk av hjertestarteren. Vi gjør vårt beste for å løse eventuelle feil innen 48 timer. Kan feilen ikke utbedres på plassen, får du utlevert en hjertestarter til låns imens din egen er til reparasjon.

 

Tegn din serviceavtale her

Din serviceavtale skal tegnes senest 3 måneder etter kjøp av hjertestarteren, og du kan fritt velge mellom forhåndsbetalt service for 119 kroner pr. måned eller et abonnement som koster 3.455 kroner annenhvert år

Tegn din serviceavftale her

 

Har du ikke rukket å tegne en serviceavtale innen for de første 3 månedene etter kjøpet, så fortvil ikke. Det er fortsatt mulig å få til!

Klikk her og les mer