CardiAid hjertestartere er noen av de mest brukervennlige hjertstarterne på markedet. Men hvordan bruker du den og hva gjør du når du ser en person som er ramt av plutselig hjertestans?

  

Når du ser en person som ligger nede:

 • Påse at den skadde og alle omkring er i sikkerhet.
 • Kontrollér bevissthetstilstanden til den skadde. Ryst lett i skuldrene og spør: ”Har du det bra?”.
 

Om den skadde personen svarer:

 •  La den skadde personen ligge der han/hun er, forutsatt at det ikke kan oppstå ytteligere fare.

 • Forsøk å finne ut av hva som har skjedd og hva som er galt. Søk hjelp ved behov.

 • Undersøk den skaddes tilstand med jevne mellomrom. 

 

Om den skadde personen ikke svarer:

ROP ETTER HJELP  oG FØLG DISSE TRINNENE.

 1. Legg den skadde på ryggen. Åpne luftveiene ved å løfte hodet bakover og kjevepartiet opp.
 2. Legg den skadde på ryggen. Åpne luftveiene ved å løfte hodet bakover og kjevepartiet opp. Se, lytt og kjenn etter åndedrettet.   
 3. Er det unormalt eller manglende åndedrett, be noen om å ringe 113 og send en person etter hjertestarteren. Påbegynn hjerte-lungeredning og fortsett til hjertestarteren er på plass.
 4. Ring 113 om du er alene.
 5. CardiAid startes automatisk når luken åpnes. Følg de verbale og visuelle instruksjonene.   
 6. Fjern tøyet fra pasientens bryst. Om nødvendig, bruk saksen i førstehjelpskassen til å klippe opp tøyet.   
 7. Åpne pakken med elektrodene. 
 8. Ta av plasten på den ene elektroden og plassér elektroden på den skaddes bare bryst, som vist på pakningen. 
 9. Ta av plasten på den andre elektroden og plassér elektroden på den skaddes bare bryst, som vist på pakningen. 
 10. CardiAid påbegynner umiddelbart en analyse av hjertets rytme. Rør ikke den skadde. 
 11. CardiAid forteller deg om det er nødvendig å avgi elektrisk støt eller ikke. Om nødvendig, forberedes støtet automatisk. På CT0207RS, avgis støtene ved å trykke på knappen. På CT0207RF, avgir maskinen automatisk et støt etter forutgående advarsel. 
 12. CardiAid fortsetter med å veilede deg gjennom hjerte-lungeredningen.  Følg de verbale instruksjonene og gi først 30 brystkompresjoner.  CardiAid avgir et metronomisk signal som du kan følge for å utføre hjertemassasjen i riktig tempo. 
 13. Gi 2 munn-til-munn innblåsinger etter 30 brystkompresjoner. Fortsett med hjerte-lungeredningen til du hører den verbale instruksen ”Rør ikke pasienten”.