Alle hjertestartere skal vedlikeholdes - også CardiAid. Batterier og elektroder har begrenset holdbarhet og bør derfor skiftes etter noe tid.

 
Din CardiAid hjertestarter vedlikeholdes gjennom periodisk servicettersyn annenhvert år, hvor batterier og elektroder skiftes ut med nye. Tas hjertestarteren i bruk, skal denne dessuten til service etterfølgende. Service av CardiAid utføres på plassen av en Cardia Nordic servicetekniker. Du velger selv om du ønsker et abonnement eller om du foretrekker å betale fra gang til gang.

 

Bestil tid og betal pr. gang

Du kan velge å bestille og betale for service fra gang til gang.
Hjertestarteren blinker rødt når det er på tide med serviceettersyn, og da er det bare om å få bestilt dette. Tid kan enkelt bestilles online og betaling skjer via faktura.

Bestill tid til service her

 

Tegn en serviceavtale for en lav, fast pris hver måned – og så tar vi oss av vedlikeholdelsen.

Du kan også velge å tegne en serviceavtale. Betal en fast, lav månedlig kostnad som dekker alle de tjenestene som hjertestarteren måtte få bruk for i sin levetid. Både de periodiske og de som kreves når hjertestarteren har vært i bruk.

Med en serviceavtale får du ubegrenset service så lenge avtalen er gjeldende, gratis kurs "Introduksjon til CardiAid" og mulighet for psykologisk krisehjelp, når hjertestarteren har vært i bruk.  Den periodiske vedlikeholdelsen behøver du ikke å tenke på. Vi kontakter deg når det er tid for å gi hjertestarteren et ettersyn. Hvis du inngår en serviceavtale innen 3 måneder etter kjøpet av hjertestarteren, forlenges dessuten produktgarantien fra 2 til 6 år.

Tegn en serviceavtale her

 

CardiAid selvtest og egenkontroll

CardiAid hjertestarteren gennemfører automatisk en daglig selvtest, for at kontrollere, at alle dele virker som de skal. Er alt i orden, vil hjertestarterens statusindikator lyse grønt. Konstaterer hjertestarteren et problem ved selvtesten, vil statusindikatoren blinke rødt og give en verbal fejlmelding.  Vi anbefaler, at du løbende holder øje med statusindikatorerne og at du hver 3. måned foretager en egentlig egenkontrol af hjertestarteren. 

Slik foretar du egenkontroll av CardiAid hjertestarter:

  • Kontrollér at ”OK”-symbolet lyser grønt.
  • Kontrollér at ”OK”-symbolet lyser grønt.
  • Åpne luken til hjertestarteren og kontrollér at følgende skjer:
  • Alle lamper lyser i kort tid, umiddelbart etter at luken åpnes.
  • ”OK”-symbolet lyser konstant. 
  • Stemmeveiledningen påbegynnes.
  • Steng luken til hjertestarteren og kontrollér at følgende skjer:
  • Stemmeveiledningen avsluttes.
  • ”OK”-symbolet blinker. 

Kontrollér hjertestarterens utseende og stand. Den skal være uskadet.  Kontrollér tilbehøret. Alt tilbehør skal være inntakt og ubrukt.