CardiAid HJÄRTSTARTARE

CardiAid är designad så att den kan användas av vem som helst, var som helst.
Det gör CardiAid till en av de mest användarvänliga defibrillatorerna på marknaden.

 

 • CardiAid startar automatiskt när luckan öppnas
 • CardiAid har föranslutna elektroder, vilket sparar tid och gör defibrillatorn enklare att använda
 • CardiAid vägleder användaren steg för steg genom röstkommandon, illustrationer och ljus. Det gör det enkelt att utföra alla steg korrekt, även om användaren har begränsad kunskap och erfarenhet.
 • CardiAid vägleder användaren via metronomiska signaler, för att enkelt hitta rätt rytm när bröstkompressioner utförs.
 • Alla funktioner som kan distrahera användaren har utelämnats från CardiAid hjärtstartare. CardiAid har varken display för EKG eller på/av-knapp.
 • CardiAid är helt säker att använda. Inbyggda säkerhetsfunktioner gör att det inte är möjligt att avge en stöt om inte defibrillatorn anser det nödvändigt.

Du kan köpa eller hyra din CardiAid defibrillator nedan. Du kan också ringa oss på +45 70 27 78 78 eller kontakta någon av våra flera återförsäljare över hela landet.

 

Köp nu   Hyr nu

 

 

 

CardiAid finns i två modeller; CT0207RS, halvautomatisk och CT0207RF, helautomatisk.
Oavsett vilken modell du föredrar får du alla de positiva egenskaperna hos CardiAid: 

 

 • EKG detekteringsalgoritm med hög känslighet och precision.
 • Strömbaserad defibrilleringsteknologi för den mest effektiva behandlingen.
 • Möjlighet för behandling av barn genom särskilda barnelektroder. Automatisk igenkänning av pediatriskt läge när elektroderna är anslutna.
 • Hög lagringskapacitet för EKG och övriga händelser. Lagrar upp till fyra händelser med en total varaktighet på upp till tre timmar.
 • Hög batterikapacitet som stödjer upp till 200 stötar eller 20 timmars övervakning.
 • Lätt att anpassa till framtida förändringar i riktlinjerna för återupplivning med konfigurerbara funktioner som röstkommandon, HLR varaktighet, HLR sekvens (30:2 eller ren hjärtkompression) och frekvens för hjärtkompression (100–120 bpm).
 • Redo att kommunicera med en gateway och kan överföra resultaten i realtid för egenkontroll.
 • Statusindikatorer som lyser gör det enkelt att tolka resultaten.
 • Lever upp till ILCOR 2015 ERC-riktlinjer för återupplivning.

 

CardiAid CT0207RF 
Helautomatisk hjärtstartare

SEK 16.600,-

Helautomatisk hjärtstartare med svenskt tal

CardiAid CT0207RF är en av de mest användarvänliga defibrillator på marknaden.

För att använda den, öppnar du locket och tar ut elektroderna för att enkelt placera dem på den skadade personen. Defibrillatorn säkerställer själv att leverera ut en stöt om det är nödvändigt. Defibrillatorn analyserar kontinuerligt den skadade och instruerar användaren när och i vilken rytm HLR ska ges.

 

 

Köp nu 

 

 

CardiAid CT0207RS 
Halvautomatisk hjärtstartare

SEK 15.320,-   |    hyr fra SEK. 381 pr. md.

Användarvänlig hjärtstartare med svenskt tal

CardiAid CT0207RS är en av de mest användarvänliga defibrillatorer på marknaden.

För att använda den, öppnar du locket och tar ut elektroderna för att enkelt placera dem på den skadade personen. Är det nödvändigt att avge en stöt, tryck på hjärtstartarens knapp. Defibrillatorn analyserar kontinuerligt den skadade och instruerar användaren när knappen eventuellt behöver användas och i vilken rytm HLR ska ges.

 

Köp nu   Hyr nu