Plötsligt hjärtstopp kan drabba oss alla

Varje år drabbas runt 3 500 danskar av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus.
Det som vanligtvis händer är att de elektriska signalerna i hjärtat tappar kontrollen och börjar flimra, vilket innebär att hjärtat inte kan pumpa blod och förse kroppen med syre.
En elektrisk stöt med en defibrillator kan ofta få hjärtat att slå igen, men tiden är av största vikt. För varje minut som går minskar risken för framgångsrik hjärtstart med cirka tio procent.

När blodcirkulationen stoppas, så händer det bland annat att hjärnan inte längre får tillräckligt med syre och man kommer därför att vara medvetslös i cirka tio sekunder. Om det då inte sker en konstgjord andning och hjärtmassage omedelbart följt av en stöt med defibrillatorn, kommer det redan efter cirka 3–5 minuter vara permanenta skador på hjärnan.
Efter 7–10 minuter kan det även vara så pass allvarliga skador på inre organ att den återupplivning som därefter kommer att ske, görs med nedsatt effekt. Därför är det viktigt att det finns en defibrillator i närheten och att de personer som är i närheten, kan reagera snabbt.
Många liv kan räddas om de första minuterna används på rätt sätt. Ring 112, påbörja HLR och hämta därefter en defibrillator.

  1. Ring 112
  2. Påbörja Hjärt-lungräddning (HLR)
  3. Hämta defibrillatorn.