CardiAid hjärtstartare är en av de mest användarvänliga defibrillatorerna på marknaden. Men hur man använder du den och vad gör du när du ser någon som har drabbats av plötsligt hjärtstopp? 

  

När du ser en person som har ramlat: 

 • Se till att den drabbade och alla omkring är i säkerhet.
 • Undersök medvetandet på den drabbade. Skaka lätt på axeln och fråga; "Är du OK?"
 

Om den skadade personen svarar:

 • Låt den skadade vara kvar där han/hon är, förutsatt att det inte finns någon ytterligare fara.
 • Försök att ta reda på vad som har hänt och vad som är fel. Sök hjälp om det behövs.
 • Se jævnligt til den tilskadekomne.
 

Om den skadade inte svarar: 

ROPA EFTER HJÄLP OCH FÖLJ DESSA STEG:

 

 1. Lägg den skadade på rygg. Öppna luftvägarna genom att luta huvudet bakåt och käken uppåt.
  Titta, lyssna och känn på andningen.
 2. Är andningen onormal eller frånvarande, be någon ringa 112 och skicka iväg någon att hämta en hjärtstartaren. Påbörja HLR och fortsätt med det till dess att hjärtstartaren kommer.
 3. Ring 112 om du är ensam.
 4. CardiAid startas automatiskt när locket öppnas. Följ rösten och illustrationerna.
 5. Tag av kläderna från patientens bröst. Om det behövs, använd saxen i ditt första hjälpen-kit till att klippa upp kläderna.
 6. Öppna paketet med elektroderna.
 7. Tag av plasten på den ena elektroden och placera elektroden på den skadades bara bröst enligt instruktioner på förpackningen.
 8. Tag av plasten på den andra elektroden och placera elektroden på den skadades bara bröst enligt instruktioner på förpackningen.
 9. CardiAid påbörjar en analys av hjärtats rytm på en gång. Rör inte den skadade.
 10. CardiAid talar om för dig, om det är nödvändigt att avge en stöt eller inte.
  Om det är nödvändigt, förbereds stöten automatiskt. På CT0207Rs, avges stöten genom att trycka på knappen. På CT0207RF, avger maskinen automatiskt en stöt efter en förvarning.
 11. CardiAid fortsätter med att guida dig genom hjärt-och lungräddningen.
  Följ röstinstruktionerna och ge först 30 stycken bröstkompressioner.
  CardiAid avger en metronomisk signal som du kan följa för att utföra bröstkompressionerna i rätt rytm.
 12. Ge 2 stycken mun mot muninblåsningar efter 30 stycken bröstkompressioner. Fortsätt med hjärt- och lungräddning till du hör ”undvik att röra den skadade från och med nu”.