Alla hjärtstartare ska underhållas. Även CardiAid. Det beror på att batterier och elektroder har begränsad hållbarhet och bör därför med tiden bytas ut.

 
Din CardiAid defibrillator underhålls genom service vartannat år, då också batterier och elektroder ersätts. Kommer defibrillator till användning, ska hjärtstartaren dessutom ha service även efter användning. Service av CardiAid sker på plats och genomförs av en Cardia Nordic servicetekniker. Du väljer själv om du vill ha ett abonnemang eller om du föredrar att betala per gång. 

 

Beställ tid och betala per gång

Du kan välja att beställa och betala service från gång till gång. Defibrillatorn blinkar rött när det är dags för service och då är det dags att boka tid. Tidbokningar hanteras enkelt på nätet och betalning sker via faktura.

Beställ tid för service här

 

Teckna ett serviceavtal för ett lågt, fast pris per månad så tar vi hand om hela underhållet

Du kan också välja att teckna serviceavtal. Betala en fast låg månadsavgift som täcker alla de tjänster som defibrillatorn kan behöva för en lång hållbarhet. Både de återkommande och de som måste ske då defibrillatorn kommer i bruk.

Med ett abonnemang får du obegränsad service under avtalstiden, gratis kurs "Introduktion till CardiAid" och möjligheten till psykologisk första hjälpen när defibrillatorn kommit till användning.
Den periodiska underhållningen behöver du inte tänka på. Vi kommer att kontakta dig när det är dags för oss att ge din hjärtstartare service.

Om du tecknar ett avtal inom 3 månader efter köpet av defibrillatorn, förlängs produktgaranti på defibrillatorn från 2 till 6 år.

Tegn en serviceaftale her

 

  

CardiAid självtest och egenkontroll

CardiAid defibrillator genomför automatiskt ett dagligt självtest för att kontrollera att alla delar fungerar som de ska. Är allt i ordning så lyser statusindikatorlampan grönt. När defibrillatorn hittar ett problem kommer indikatorn att blinka rött och ge ett muntlig fel. Vi rekommenderar att du håller ett öga på statusindikatorerna och var tredje månad gör en ordentlig egenkontroll av defibrillator. 

Så gör du en egenkontroll av CardiAid defibrillator:

 • Kontrollera att det finns en grön lampa och en OK symbol.
 • Öppna locket på hjärtstartaren och kontrollera att följande sker:
  • Alla lampor lyser under en kort tid direkt efter att luckan öppnas.
  • OK symbolen lyser hela tiden.
  • Röstinstruktioner påbörjas.
 • Stäng locket på hjärtstartaren och kontrollera att följande sker:
  • Röstinstruktionen stoppar.
  • OK-symbolen blinkar.
 • Kontrollera hjärtstartarens utseende och skick. Defibrillatorn får ej vara skadad.
 • Kontrollera tillbehören. Alla tillbehör måste vara intakt och oanvända.