Det är viktigt för oss på Cardia Nordic att du känner dig trygg med hur vi lagrar och använder dina personuppgifter. Därför har vi en tydlig policy om hur vi behandlar de uppgifter som du lämnar till oss.

  

Först och främst ska du veta att vi aldrig skulle drömma om att lämna ut eller sälja vidare dina personuppgifter. Vi lagrar och använder endast dina personuppgifter för att löpande administrera ditt serviceavtal eller ditt abonnemang, för att kunna leverera dina beställningar och för att kommunicera om de produkter och tjänster som du har hos oss. Vi lagrar dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt med respekt för din integritet och självklart i enlighet med gällande regler inom området.

  

Vi samlar in personuppgifter i samband med beställning av varor och tjänster från Cardia Nordic eller våra återförsäljare. Vi sparar uppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-post – samt uppgifter om den vara eller den tjänst som du beställer. Om du till exempel köper en hjärtstartare med serviceavtal sparar vi information om hjärtstartarens serienummer, placering samt servicehistorik. Vi använder enbart de insamlade uppgifterna för att erbjuda dig bästa möjliga service.

  

På vår hemsida Cardianordic.se samlar vi in uppgifter för analys. Det rör sig bl.a. om uppgifter om vilken enhet och webbläsare som du använder samt hur du hittade till vår hemsida. Uppgifter som samlats in på cardianordic.se används endast i syfte att optimera vår hemsida, våra tjänster och vår marknadsföring. Uppgifterna används i anonymiserad form och utan korshänvisning till inlämnade personuppgifter. De används inte heller för profilering. Vi sparar följaktligen inga uppgifter om vilken webbläsare som DU specifikt använder, men vi sparar information om hur många besökare på cardianordic.se som använder den typen av webbläsare.

  

Oavsett om personuppgifter lämnas eller samlas in på cardianordic.se är det Cardia Nordic som är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Vi är därmed alltid ansvariga för lagringen och användningen av dina personuppgifter. Detta gäller också då vi använder dem tillsammans med våra samarbetspartner (instruktörer i första hjälpen, IT-systemleverantörer m.m.). Vi lagrar och använder endast dina personuppgifter i den omfattning och under den tidsperiod som är nödvändig och vi säkerställer naturligtvis att de lagras på ett sätt som förhindrar att obehöriga får tillgång till dem. När det inte längre finns något ändamål med behandlingen av dina personuppgifter (t.ex. om du säger upp ditt abonnemang) har vi rutiner för radering eller anonymisering av dina uppgifter.

 

Du kan alltid kontakta oss om du vill få information om vilka personuppgifter som vi har sparade om dig, om du har frågor eller om du vill att vi ska korrigera eller radera dina personuppgifter.